Fulls informatius

Enllaços als fulls informatius elaborats pel Centre de Mecanització Agrària de la Generalitat de Catalunya

Programa d’inspeccions per als equips d’aplicació de productes fitosanitaris a Catalunya

programa ITEAF_DARP

Registre Oficial de Maquinària Agrícola – ROMA

Autorevisió dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris

Calibració i regulació dels equips d’aplicació de fitosanitaris

Bones pràctiques fitosanitàries

Inspecció tècnica d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris

Seguretat

No se admiten más comentarios